Nyeste indlæg »

29. august 2013 – 13:25 |

Facebook har natten til onsdag lempet på vilkårene for konkurrencer …

Læs resten af indlægget »

SEO test – Lav din egen SEO analyse af din hjemmeside

Skrevet af på 14. august 2011 – 16:2117 kommentarer
SEO test – Lav din egen SEO analyse af din hjemmeside, 5.5 out of 6 based on 2 ratings

SEO test - Din egen SEO analyse af din hjemmesideLever din hjemmeside op til de gængse krav der stilles af søgemaskinerne? Med andre ord: Er din hjemmeside SEO optimeret?

Lav din egen SEO test ved at følge nedenstående 10 trin i denne SEO analyse.

Udover nedennævnte 10 trin, så findes der rigtig mange andre faktorer, der spiller ind, når en hjemmeside skal være korrekt SEO optimeret. Dog er nedennævnte 10 trin de primære fejl og mangler ved hjemmesider, som gør, at en hjemmeside ikke er SEO optimeret.

Denne SEO test er for begyndere, der ikke har noget kendskab til SEO i forvejen. Find noget at skrive med og noget at skrive på. Åben forsiden af din hjemmeside og følg følgende trin i denne SEO analyse.

At foretage en komplet SEO analyse tager tid. Vær derfor opmærksom på dette og vær tålmodig. For nogle vil det være ret nemt at gå igennem alle trin, mens det for nogle andre, kan tage noget længere tid. Mist dog ikke modet og tag et trin ad gangen.

Trin 1 i SEO test: Tekstindhold på hjemmesiden.

Er der SEO venligt tekstindhold på din hjemmeside?

A. Nej? Så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B
. Ja? Så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Kan du markere teksten med musen?
 • Kan du herefter højreklikke på det markerede og trykke på ”kopier”?
 • Kan du herefter åbne et tekstdokument (f.eks. word eller notepad) og sætte teksten ind?
 • Kan du herefter redigere i teksten?

NOTE: Nogle hjemmesider har enten slet ikke noget tekst, eller også er teksten lagt ind i et billede. Hvis søgemaskinerne ikke kan læse noget indhold på hjemmesiden, så har din hjemmeside ikke noget ”at fortælle” – hverken over for brugerne eller søgemaskinerne. Søgemaskiner kan ikke læse tekst i et billede, og de vil derfor stemple din hjemmeside som en ikke-informationsgivende-hjemmeside – og dermed ikke interessant for søgemaskiners brugere.

Trin 2 i SEO test: Overskrift/underoverskrifter på hjemmesiden.

Overskriften på en hjemmeside præsenterer søgemaskinerne og brugerne for hjemmesiden. En overskrift er vigtig både på forside og på samtlige undersider på en hjemmeside. Overskriften opfattes som en vigtig del af brugervenligheden. Hvis der er en tydelig overskrift, opfattes det som en overskuelig hjemmeside.

Er der en overskrift på din hjemmeside?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke helt SEO optimeret.
B
. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Har du fulgt alle punkter i Trin 1, og kan du svare ja til alle punkter?
 • Indeholder din overskrift de vigtige søgeord, som du ønsker at være synlig med? (Læs trin 3)

Underoverskrifter for brugervenlighedens skyld

Hvis dit tekstindhold er langt, anbefales det, at man opdeler i forskellige afsnit og angiver flere underoverskrifter. Det er igen for brugervenlighedens skyld, at siden bliver overskuelig. En overskuelig side scorer også point hos søgemaskinerne, hvorfor underoverskrifter anses for at være en vigtig faktor for bedre synlighed i søgemaskinerne. Underoverskrifter bør ligeledes, hvis det forekommer naturligt, indeholde de primære søgeord for pågældende side.

Trin 3 i SEO test: Søgeord på hjemmesiden.

Dét eller de søgeord, du gerne vil være synlig med i søgeresultaterne, skal fremgå i sidens tekstindhold. Ellers vil søgemaskinerne ikke forstå, at din hjemmeside omhandler pågældende søgeord.

Fremgår dit søgeord på siden?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Har du fulgt alle punkter i Trin 1, og kan du svare ja til alle punkter?
 • Står dit søgeord på siden mere end to gange pr. 100 ord?
 • Står dit søgeord på siden mindre end fire gange pr. 100 ord?
 • Fremgår dit søgeord i overskrift og evt. underoverskrift?

NOTE: Søgeordstætheden (De antal gange ét søgeord fremgår af det samlede antal ord i hele teksten) er en meget vigtig del i SEO optimeringen. Står søgeordet for få antal gange, vil din hjemmeside ikke opfattes som værende vigtig nok i forhold til det pågældende søgeord. Hvis søgeordet derimod står for mange gange, kan det opfattes som værende forstyrrende. SEOtips.dk anbefaler en søgeordstæthed på ca. 3%.

Trin 4 i SEO test: Søgeord i sidens title.

At få søgeordet med i titlen (Title tag) på en hjemmeside har betydelig effekt for bedre ranking i søgeresultaterne. Alt afhængig af hvilken browser du ser din hjemmeside på, så kan du i princippet tjekke titlen direkte ved at kigge øverst oppe til venstre i browservinduet. Hvis du har en af de nyere versioner af din browser, kan du, ved at markere musen hen over fanen for hjemmesiden, du har åben, se titlen på pågældende side.

Du kan også højreklikke på et tomt sted på siden og vælge ”Vis kilde”. Det hedder forskelligt for browser til browser og fra sprog til sprog. Men det kan også hedde: ”Vis kildetekst”, ”Vis sidens kildekode” eller ”View source” osv.

Et nyt vindue vil åbne sig op. Det vil nok se ret nyt ud for dig, hvis du ikke før har beskæftiget dig med hjemmeside og SEO. Du skal her blot hold CTRL inde og trykke på F. Herefter søger du efter title. Title er angivet således:

<title>Her står der noget tekst, hvor dit søgeord fremgår</title>

Er der en title på din side?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B
. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Fremgår dit søgeord i din title?
 • Fremgår dit søgeord inden for de første ca. 65-70 tegn i titlen?
 • Er din title max 65-70 tegn i længde?
 • Er din title skrevet på en pæn og naturlig måde uden for mange brud og kommaer?
 • Ville dine kunder ”falde” for budskabet i din title?

NOTE: Titlen er det aktive link i et søgeresultat på Google. Dvs. at det er dét, man læser og klikker på, når man ser din hjemmeside på Google. Derfor er det vigtigt, at man har skrevet en pæn og sælgende tekst, hvor dit søgeord også fremgår.

Trin 5 i SEO test: Din beskrivelse i søgeresultatet (meta description)

Meta description spiller ikke nogen rolle for selv ranking effekten, dog har en stor betydning for synligheden og klikraten, da meta description er den beskrivelse, Google bruger i søgeresultaterne. Beskrivelsen vises lige under det klikbare link, som er titlen.

Samme vindue, som du havde åben for at tjekke title, skal du igen bruge nu – altså kildeteksten. Her kan du nu søge efter description og se, om du kan finde følgende:

<meta name=”description” content=”Her skal der stå noget tekst, hvor dit søgeord skal fremgå” />

Er der meta description på din side?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Fremgår dit søgeord i meta description? (Dine søgeord fremhæves og gør dig mere fremtrædende i søgeresultatet)
 • Er din meta description sælgende, fremtrædende, opmærksomhedskrævende?
 • Fremgår dit søgeord inden for de første ca. 160 tegn i meta description?
 • Er meta description på max 160 tegn?
 • Ville dine kunder ”falde” for budskabet i din meta description?

Læs mere om meta description.

Trin 6 i SEO test: En ordentlig menustruktur.

En korrekt opbygget og pæn menustruktur er med til at navigere både brugere og søgemaskiner rundt på siden, men også for at kunne udtrykke dine ydelser/produkter korrekt.

Er der et menupunkt for hver af dine ydelser/produkter?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Har dine menupunkter en brugervenlig opbygning
 • Er der let/synlig adgang til dine undersider?

NOTE: For hver enkelt menupunkt for ydelser/produkter, gælder samtlige punkter i denne SEO analyse.

Trin 7 i SEO test: URL-struktur på din hjemmeside

Først få bekræftet, om du kan åbne din hjemmeside med www. Dvs. du får vist siden sådan: http://www.dinhjemmeside.dk. Når du er inde på siden, prøv så om du kan fjerne ”www.” og atter få vist siden (Altså sådan: http://dinhjemmeside.dk). Den korrekte måde er, at den ene ikke kan åbnes, men redirecter (henviser) siden til den anden helt automatisk.

Kan din hjemmeside kun vises på den ene af de to måder?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Når du klikker på Forside, Hjem eller Home knappen/menupunktet eller på dit logo, åbner din side sig så direkte på forsiden uden noget efter http://www.dinhjemmeside.dk/?

NOTE: Hvis din side – efter ”.dk/” – åbner med en sti som f.eks. index, default, home eller lignende, så er din side ikke SEO optimeret.

Trin 8 i SEO test: Permalinks

Når du klikker på forskellige menupunkter på din side, f.eks. ”Om os” eller et af dine produkter/ydelser, skifter URL-adressen så hver gang til en unik adresse? F.eks. ”http://www.dinhjemmeside.dk/om-os” og ikke forbliver på hoveddomænet?

Har du unikke URL-adresser for hver side?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B
. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Fremgår dine søgeord i dine permalinks?
 • Er dine permalinks korte, pæne og søgemaskinevenlige?

Trin 9 i SEO test: Navngivning af billeders filnavne

Du kan højreklikke på et eller flere af dine billeder og klikke på Egenskaber (Explorer), Vis billedoplysninger (Firefox), Vis detaljer om elementet (Chrome) for at se, hvad billedets filnavn er navngivet. (Billeder placeret på 3-4 forskellige sider anbefales som minimum, for at få en rigtig opfattelse af, om der er et problem med navngivning af billeders filnavne).

Er billedet navngivet med et søgeord, som pågældende side optimeres på?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B
. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Hvis filnavnet er en sammensætning af flere ord, er der så en korrekt opdeling eller ingen opdeling (Enten slet ingen opdeling eller som anbefalet med bindestreg)?
 • Er der angivet ALT tag for billedet?

Trin 10 i SEO test: Problemer med duplicate content.

Er du sikker på, at din tekst ikke er gengivet på en anden hjemmeside eller på en anden side på dit eget domæne?

A. Er svaret nej, så er din hjemmeside ikke SEO optimeret.
B
. Er svaret ja, så er din hjemmeside måske SEO optimeret. Følg punkterne herunder:

 • Er din tekst på hver enkel side unik for denne side?

NOTE: Du kan have produktbeskrivelser på din side, som du har fået udleveret af din leverandør. Leverandøren har muligvis leveret samme tekst til andre forhandlere. Derudover kan dine tekster være blevet kopieret af andre. Du kan teste det ved at kopiere noget af din tekst og søge på tekststrengen på Google i anførselstegn. Hvis du kan se, at andre hjemmesider også har den samme tekst, så har du et problem med duplicate content, og din hjemmeside er ikke SEO optimeret.

Duplicate content kan også være et problem internt på din hjemmeside. Har du f.eks. brugt samme beskrivelse på flere produkter? Du kan foretage samme søgning som herover i anførselstegn og tjekke, om samme tekst fremgår på flere af dine sider. Hvis den gør det, så har du igen et problem med duplicate content.

Generel konklusion af SEO analysen

Ved at følge disse 10 trin i SEO testen, så har du foretaget en forholdsvis grundig SEO analyse af hjemmesiden. Selvom alle trin er beskrevet i et sprog, som næsten alle burde kunne forstå og følge, vil der alligevel være mange derude, som vil have svært ved at fuldføre alle punkter i SEO testen. Er du én af dem, så skriv gerne en kommentar herunder, og vi vil besvare dit spørgsmål.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/6 (2 votes cast)

17 kommentarer »

 • Rasmus siger:

  Super god step by step guide til at kontrollere om man nu har huskede det hele. Dog synes jeg guiden står lidt rodet,lidt mere luft mellem hvert trin, og måske skrive beskrivelserne af trinet i kursivt?

 • Atak siger:

  Hej Rasmus,
  Jeg må erkende, at du nok har ret. Jeg har oftest ikke særlig meget tid og evner til at kæle særlig meget for indholdets udseende. Det bliver forsømt ret tit og det er slet ikke i orden. Jeg sender fin forespørgsel til en af mine kollegaer, der hellere må få gjort indlægget lidt mere lækker 🙂

  Hvad synes du opsætningen på dette indlæg:

  https://www.seotips.dk/online-omdoemme-10-orm-bud/

  (Det er nemlig ikke mig, der har sat det op :))

 • Rasmus siger:

  Hej Atak
  Jo det andet indlæg ser noget mindre rodet ud, men det er også nemmere at sætte et indlæg pænt op, når der ikke er spørgsmål og forklaringer i teksten.

  Tak for nogle god indlæg på jeres firma blog, fedt i har skrevet så mange gode indlæg.

 • Martin VVS siger:

  Tak for super god seotest, må jeg sende den videre til andre?

 • Atak siger:

  Så har min kære kollega Daniel pillet lidt ved indlægget her. Håber det har givet mere overblik 🙂

 • Rasmus siger:

  Jah, Nu ser artiklen jo super lækker ud!

 • Gaveeksperten siger:

  Tak for en super god guide. Jeg har tjekket samtlige punkter efter og synes egentligt det ser fornuftigt ud. Dog har jeg oplevet, at der de sidste par måneder ikke rigtigt sker noget mht. rangering på google. Kan du, eller andre, hjælpe mig videre?

 • Ulrik Paludan siger:

  Hej, har siddet og kigget på guiden og synes den er super god og nem at følge 🙂

  Har dog et par spørgsmål vedr. søgeord / Metadata. På den CMS side jeg bruger har jeg til mine søgeord mulighed for at indtaste op til 150 tegn, hvilket kan blive til rigtig mange søgeord. Dog har jeg samtidigt hørt at det anbefales at man maksimalt bruger 3 søgeord pr. side? Så er der en slags 3% tommelfinger regel der også?

  Derudover, hvis man ved brug af Addwords ser at det søgeord man har optimeret til de 3% på en side har et synonym der scorer ca. lige højt kan man så også sætte det ind efter 3% reglen eller ødelægger det noget?

 • Atak siger:

  @Ulrik > Nej, meta keywords har intet med søgeordstæthed at gøre. Du må f.eks. ikke skrive det samme søgeord to gange. Jeg plejer at sige 5 søgeord i meta keywords, men er det relevant, så skriv endelig 6 eller 7. Det skader ikke, så længe det er relevant. Men husk også lige på, at meta keywords ikke spiller nogen rolle for de fleste søgemaskiner. Synonymer har indirekte relevans, men alligevel ikke ift. SEO. Så brug ikke synonymer, hvis det ikke nævnes på siden. Det er kun i AdWords man har glæde af det. Så brug heller ikke for meget krudt på det 🙂

 • Atak siger:

  @Gaveeksperten > Beklager det sene svar. Jeg er glad for, at du har haft glæde af SEO testen. Du skal huske på, at der altid går noget tid, før Google registrerer ændringerne. Så har du også efter 14 dages tid konstateret, at det stadig ingen effekt har haft?

 • Atak siger:

  @Gaveeksperten > Jeg går ud fra, at du optimerer siden på (ønsker at ranke på) søgeordet “gaveideer”. Søgeordet står kun én gang i content. Med den SEO konkurrence, der er på sådan et søgeord, så skal den side være mere “interessant” for Google med det søgeord, før du får højere ranking.

 • Martin siger:

  Super fin SEO test, meget nem at gå til og let at forstå, selv for en SEO amatør som mig.
  Jeg har lavet en webshop på en prestashop løsning.
  Min webshop hedder: trendsport.dk
  og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få et par SEO tip fra jer-

 • Ulrik Paludan siger:

  Hej igen Atak,

  Jeg har endnu et spørgsmål som jeg håber at jeg kan få hjælp til.

  Hvis man har fundet frem til via AdWords at der er rigtig mange der søger på “tandlæge studierabat”, som er en kombination der er svær at få til at passe i en sætning. Kan man så på sin side skrive “tandlæge (med) studierabat” eller skal det stå præcis som folk søger?

 • Atak siger:

  @Martin: Mange tak. Vi laver ikke SEO tests af hjemmesider uden beregning – sorry 🙂

 • Atak siger:

  @Ulrik Paludan: Ja, du SKAL skrive “Tandlæge med studierabat” – for alt andet er både dårlig brugervenlighed og i princippet “i strid” med Googles retningslinjer. Kommuniker til brugerne ikke til søgemaskinerne. Hvis en af dine konkurrenter dog “spammer” sin side med søgeordene, som de præcis søges/forkortes, altså uden “med” i dit tilfælde, kan vedkommende dog godt have en fordel. Nu om dage er det dog ikke alverdens. Så fokus på kvalitet på alle tænkelige fronter, så skal du nok overhale de andre ved at kommunikere korrekt.

 • Ulrik Paludan siger:

  @Atak: Tusind tak for svaret 🙂 Det ser allerede ud til at virke, er kommet op på plads 16 i google fra plads 100- ikke eksisterende siden jeg skrev indlægget, så det tyder på at kvalitet virker. Må bare væbne mig med tålmodighed og arbejde mig frem mod yderligere stigninger 🙂

 • Simon siger:

  Rigtig fin begynderguide du har lavet til folk der ikke er så meget inde i SEO eller bare til folk der har glemt de vigtigste ting i forhold til SEO.

Skriv en kommentar!

Tilføj dine kommentarer herunder, eller trackback fra dit eget site. Du kan også Abonnér på disse kommentarer via RSS.

Hold diskussionen relevant for indlægget. Spam frabedes.

Du kan bruge følgende HTML tags i dine kommentare:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne blog har Gravatar integreret. For at få dit billede på dine kommentare, skal du registrere på Gravatar.

Download ScatScat Video DownloadPorno Scatting In HD DownloadNew Porn Video Download In HDFetish Porn Video Download